Livmorhalsprogrammet: Fagdag 2016

Målet med fagdagen er å formidle kunnskap om forebygging av livmorhalskreft. Målgruppen er allmennleger, gynekologer, patologer, mikrobiologer, bioingeniører og medlemmer av andre faggrupper involvert i eller med interesse for forebygging av livmorhalskreft