Føflekkreft, erfaringer fra Australia

Hvordan redusere forekomst og dødelighet av føflekkreft i Norge? En av verdens fremste føflekkreft-forskere, professor Adele Green, deler erfaringer fra Australia, og kommer med tips om hva vi kan gjøre i Norge i et foredrag i Oslo.

Norge har en av verdens høyeste forekomster og dødelighet av føflekkreft, og tallene øker kraftig.

Australia er ett av få land i verden som har høyere forekomst enn Norge, men vi ligger nesten på samme nivå på dødelighet. 

Forekomsten i Australia er imidlertid i ferd med å avta. Den australske befolkningen har vært utsatt for omfattende kampanjer for å forebygge føflekkreft helt siden tidlig 80-tall, og effektene av dette arbeidet har begynt å vise seg.

Basert på disse erfaringene, kommer professor Adele Green med noen forslag til hvordan Norge kan følge Australias eksempel.

Forskjeller og likheter mellom Australia og Norge

I sitt foredrag kommer professor Green til å gå nærmere inn på forskjeller og likheter mellom adferd og sykdomsbyrde i de to landene, og hun peker på ulike muligheter for å gripe inn og endre uheldige vaner og mønstre i befolkningen.

Til slutt vil hun vise noen konkrete tiltak som vi i Norge kan sette i verk for å bekjempe føflekkreft gjennom økt bevissthet.

Adele Green er en av verdens fremste forskere innen epidemiologi på melanom. Forskningen hennes dreier seg i hovedsak om årsaker og forebygging av sykdommen.

Hun er tilknyttet QIMR Berghofer Institute of Medical Research i Brisbane, Australia, og hun er også professor ved Cancer Research Institute ved Universitetet i Manchester i Storbritannia.