White paper: Raskere eliminering av HPV og livmorhalskreft

Et White Paper utarbeidet av forskere fra Kreftregisteret legger fram forslag til en ekstra satsing for å eliminere HPV og livmorhalskreft raskere.
Sist oppdatert:

Livmorhalskreft kan forebygges, og nærmest elimineres. Verdens helseorganisasjon (WHO) har et mål om mindre enn fire tilfeller per 100 000 kvinner i året. Med dagens strategier for HPV-vaksinering og livmorhalsscreening i Norge kan vi regne med å nå dette målet i 2039.

- Dette kan – og bør – imidlertid gjøres raskere – og her redegjør vi for hva vi mener er de beste tiltakene akkurat nå for å eliminere livmorhalskreft enda raskere, sier forsker Mari Nygård ved Kreftregisteret.

Sammen med kollegaene Thea Falkenthal og Ståle Nygård, som også er forskere ved Kreftregisteret, foreslår de i et eget såkalt White Paper en ekstra innsats mot HPV, med strategier hentet fra Covid19-pandemien.

Last ned rapporten her: 
White Paper: Raskere eliminering av HPV og livmorhalskreft i Norge

Foreslår en ekstra innsats på flere plan

- Med samtidig vaksinering mot HPV og HPV-testing, altså HPV-screening med selvtest, kan vi fremskynde eliminering av livmorhalskreft flere år, samtidig som andre HPV-relaterte sykdommer forebygges, sier Nygård.

I løpet av det neste ti-året kommer kvinnene som har fått tilbud om HPV-vaksine opp i den alderen der livmorhalskreft forekommer aller mest hyppig, altså i 30-40-årsalderen. De første store kullene av vaksinerte har nylig rundet 25 år, og med det kommet inn i målgruppen for Livmorhalsprogrammet.

- Mens vi venter på av effekten av HPV-vaksineringen gjennom barnevaksinasjonsprogrammet kan vi framskynde eliminering av livmorhalskreft med mer HPV-testing, og mer intensiv oppfølging av HPV-positive blant unge kvinner – samtidig som vi tilbyr en bredspektret HPV-vaksine til både kvinner og menn i aldersgrupper hvor HPV-smitte skjer hyppigst, anbefaler Nygård.

Forskerne håper at det nå kan være mulig å dra nytte av erfaringene vi gjorde under covid-pandemien, der det viste seg at det er mulig å vaksinere mange i Norge i løpet av kort tid - og der vi ble godt kjent med det såkalte R-tallet.

- Når en person smitter færre enn én, vil viruset etter hvert forsvinne, understreker Nygård.

Dette er anbefalingene fra forskerne, kort oppsummert:

 • Tilbud om bredspektret vaksine som dekker flest HPV-typer
  • Tilbud om gratis vaksine til alle menn og kvinner under 30 år
  • Tilbud om gratis vaksine til særlig utsatte grupper[1]
 • Utvidet screening-tilbud til kvinner under 30 år
  • Tilbud om HPV-test til kvinner samtidig med vaksinasjonstilbudet
  • Bruk av selvtest/hjemmetest[2]
  • Tilpasset og tett oppfølging av HPV-positive kvinner

Satsingen bør settes i gang i 2023 for å:

 • redusere risikoen for HPV-relatert kreft hos unge voksne før de når alderen hvor kreft oftest utvikles. Våre naboland distribuerte tidlig HPV-vaksine bredt, både til jenter på 12 år og jenter som var eldre. I Norge startet et opphentingsprogram for yngre kvinner flere år senere.

  Vi har derfor en større andel unge voksne som kan utvikle kreft siden de ikke er tilstrekkelig beskyttet mot HPV-virus.

  Vi foreslår å kompensere for dette ved å tilby en brespektret HPV-vaksine til norske gutter og jenter under 30 år i 2023, samtidig med at screening med hjemmetest og oppfølging intensiveres.

 • fremskynde tidspunktet for eliminering av livmorhalskreft med flere år, og følgelig forebygge mange krefttilfeller. For å eliminere livmorhalskreft, må vi stanse spredningen av HPV-infeksjon. Da er vi avhengige av HPV-vaksinering og at eksisterende HPV-infeksjoner blir oppdaget og fulgt opp, og at forstadier til kreft blir behandlet.

 • redusere antallet som trenger behandling av forstadier til livmorhalskreft. Dette vil føre til mindre bekymring og overbehandling.

 • forebygge andre HPV-relaterte krefttyper som rammer både kvinner og menn. HPV-vaksinen beskytter også mot annen kreft forårsaket av HPV, dvs kreft i vagina, vulva, endetarm, penis, munn og svelg.

 • utrydde kjønnsvorter hos kvinner og menn. Dette det en plagsom og tilbakevendende tilstand som rammer ca én av ti personer i Norge. Land som i flere år har benyttet HPV-vaksine som beskytter mot HPV6 og HPV11, som forårsaker kjønnsvorter, er på god vei mot utryddelse av kjønnsvorter.

 • dra nytte av kunnskap, rutiner og infrastruktur fra Covid-pandemien til å vaksinere og teste mange på kort tid


[1] Utsatte grupper: Kvinner behandlet for celleforandringer og immunsupprimerte kvinner og menn, og menn som har sex med menn, uavhengig av alder. 
[2] Bruk av selvtest/hjemmetest: Alle kvinnene som får vaksinen tilbys å ta HPV-prøve selv med en såkalt hjemmetest eller selvtest, uten at de må gjennomgå gynekologisk undersøkelse. Testen sendes til et laboratorium for HPV-analyse.