2018 - Sosial ulikhet, innvandring og kreft

I 2018-utgaven av Cancer in Norway 2018 , blir det også gitt ut en spesialutgave om sosial ulikhet, innvandring og kreft. Formålet med denne er å gi en oversikt over kreftforekomst etter landbakgrunn, inntekt, utdanning og bosted.

Sist oppdatert: 22.10.2019

Hovedbudskapet i rapporten

Kreft blant innvandrere

 • Menn fra vestlige land har lik kreftrisiko som norskfødte for alle kreftformer unntatt for endetarmskreft og melanom i hud hvor de hadde lavere risiko.
 • Menn fra ikke-vestlige land hadde lavere risikofor kreft totalt, og for flere    kreftformer. 
 • Kvinner fra vestlige land har lavere risiko for kreft i tykktarm, bukspyttkjertel og lunge, og høyere risiko for kreft i spiserør, bryst og skjoldbruskkjertel.
 • Kvinner fra ikke-vestlige land har lavere risiko for all kreft samlet, samt for flere kreftformer. 

Utdanning/Inntekt

 • Utdanning og inntekt har betydning for kreftrisiko blant menn.
 • Utdanning, men i liten grad inntekt, har betydning for kreftrisiko blant kvinner.
 • Lav utdanning er forbundet med høyere risiko for kreft i lunge, livmorhals, spiserør, lever, nyre, magesekk, munn og svelg, blære og urinveier, endetarm,
 • bukspyttkjertel, tykktarm (kun kvinner), galleblære (kun kvinner),  skjoldbruskkjertel (kun kvinner).
 •  Høy utdanning er forbundet med høyere risiko for melanom i hud, kreft i bryst, testikkel og prostata.

Kreft i Oslo

 • For alle kreftformene samlet har Grorud høyest insidens for menn, og Bjerke og St. Hanshaugen har høyest insidens for kvinner.
 • De bydelene med lavest kreftinsidens for alle kreftformer samlet, er Nordre Aker for menn og Søndre Nordstrand for kvinner.

Les mer om de ulike temaene i Special issue her: 

Sosial ulikhet og kreft

Innvandrere og kreft

Kreft i Oslo