2014 - Catch HPV

Hva vet vi om HPV-relatert kreft i Norge, og hva kan vi gjøre med det?

I Kreftregisterets Special Issue for 2014 er HPV-relatert kreft tema. Rapporten ble publisert i november 2015.

Special issue er en rapport om et utvalgt tema som Kreftregisteret publiserer i forbindelse med den årlige offentliggjøringen av hovedstatistikken om kreft i Norge.

Last ned rapporten Catch HPV her

Cancer in Norway - kreftstatistikken for 2014

Fra forordet i Catch HPV

Kunnskap om rollen humant papillomavirus (HPV) spiller i utviklingen av alvorlige og mindre alvorlige sykdommer er i ferd å føre til et paradigmeskifte innen kreftforebygging.

Kreft forårsaket av HPV kan unngås etter at forskningen de siste årene har kommet fram til effektive vaksiner mot HPV, i tillegg til teknologiske løsninger som gir oss mulighet til å oppdage viruset i en tidlig fase av sykdomsutviklingen.

Sammenliknet med andre kreftformer, er “verktøykassen” vi har mot HPV-relaterte sykdommer variert og eff ektiv.

Dette er positivt, siden sykdomsbyrden som HPV-smitte fører med seg, målt både i antall nye pasienter og i tapte leveår, er betydelig og øker i Norge.

Forståelsen om HPV, de helsemessige effektene virusene forårsaker, HPV-vaksiner og screening er sammensatt.

I rapporten har vi samlet sentral og aktuell kunnskap rundt HPV-relaterte sykdommer, og vi har beskrevet mulige forebyggingsscenarier.

Tittelen ”Catch-HPV” ble valgt for å understreke behovet for inngående forståelse rundt beslutninger om HPV-testing i screening mot livmorhalskreft, samt
HPV-vaksinering av jenter (og gutter).

Målet er å presentere et faktagrunnlag for alle som ønsker å bidra til debatt om kreftforebygging, og som er nyttig både for den enkelte og for samfunnet