Special issue

I Special Issue, som publiseres samtidig med den årlige kreftstatistikken, går Kreftregisterets forskere nærmere inn på et utvalgt tema.

På denne siden finnes oversikt over de ulike temaene som er omtalt i Special Issue de siste årene.

For 2015-utgaven var temaet Yrke og kreft, og her er all forskning Kreftregisteret har gjort om yrkesliv og kreft for første gang samlet i én rapport.

Last ned rapporten Yrke og kreft - forskning for forebygging

Temaer omtalt i Special Issue