Special issue

I Special Issue, som publiseres samtidig med den årlige kreftstatistikken, går Kreftregisterets forskere nærmere inn på et utvalgt tema.

På denne siden finnes oversikt over de ulike temaene som er omtalt i Special Issue de siste årene.

For 2018-utgaven var temaet: Sosial ulikhet, innvandring og kreft, hvor kreftstatistikk for ulike utdanning, inntekts og innvandringsgrupper ble publisert for forste gang.