Special issue

I Special Issue, som publiseres samtidig med den årlige kreftstatistikken, går Kreftregisterets forskere nærmere inn på et utvalgt tema.

På denne siden finnes oversikt over de ulike temaene som er omtalt i Special Issue de siste årene.

For 2018-utgaven var temaet: Sosial ulikhet, innvandring og kreft, hvor kreftstatistikk for ulike utdanning, inntekts- og innvandringsgrupper ble publisert for forste gang.

Temaer omtalt i Special Issue

2020- Kreft i Norge – hva sier tallene?

2019 - Ingen Special issue

2018 - Sosial ulikhet, innvandring og kreft

2017 -  Ingen Special issue

2016 - Mammografiprogrammet 20 år

2015 - Yrke og kreft

2014 - Catch HPV

2013 - Kreft i Norges fylker

2012 - Ingen Special issue

2011 - NORDCAN - Cancer data from the Nordic countries

2010 - Clustering of Cancer

2009 - Cancer screening in Norway

2008 - The Janus Serum Bank - From sample collection to cancer research

2007 - Long-term cancer survival: Patterns and trends in Norway 1965-2007

2006 - Data quality at the Cancer Registry of Norway

2005 - Predictions of cancer incidence by health region 2010-2020