Korona og kreft

Kreftregisteret overvåker hvordan kreftbildet utvikler seg etter pandemisituasjonen med covid-19 fra vinteren 2020.
Sist oppdatert:

Kreftdiagnostikk under covid-19

Rapport publisert 10.02.2021

Koronnarapport-forside_feb2021_250.png

I denne rapporten ser Kreftregisteret på kreftdiagnostikk i den første fasen av pandemien, og på omfang av diagnoser mellom mars og september i 2020.

Rapporten viser en nedgang på totalt 9 prosent i antall diagnostiserte krefttilfeller i denne perioden. Nedgangen var størst mellom mars og mai, der nedgangen var på 23 prosent.

Resultatene er kun basert på innmeldte patologimeldinger, altså én av Kreftregisterets mange kilder til informasjon, og tallene viser dermed ikke det komplette kreftbildet i Norge i denne perioden.

Med en sammenligning med patologimeldinger for tilsvarende periode i 2019 kan disse resultatene likevel bidra til å gi et tidlig inntrykk av hvordan kreftdiagnostikken har blitt påvirket i pandemiens første fase.

Last ned rapporten her