INSPIRE

Sluttrapporten fra INSPIRE:lungekreft inneholder de første funnene om bruk av medikamentell kreftbehandling ved lungekreft.
Sist oppdatert:

INSPIRE er et unikt samarbeidsprosjekt mellom offentlig, privat og frivillig sektor, og i denne rapporten er det for første gang mulig å presentere data av høy kvalitet om medikamentell kreftkreftbehandling.

Aktører som inngår i prosjektet er Kreftregisteret, Inven2, Legemiddelindustrien, Kreftforeningen og helseregionene.

Hensikten med prosjektet har vært å samle inn data om medikamentell kreftbehandling i Norge, da dette har vært en mangelfull del av Kreftregisterets datakilder.

I denne rapporten presenteres resultater fra pilotprosjektet som omfatter lungekreft.

Rapporten ble publisert 07.04.2021.

Les mer om prosjektet INSPIRE her