INSPIRE

Her finner du rapportene for INSPIRE:lungekreft, brystkreft og nyrekreft. Rapportene inneholder funn om bruk av medikamentell kreftbehandling for hver av de tre kreftformene.
Sist oppdatert:

INSPIRE er et unikt samarbeidsprosjekt mellom offentlig, privat og frivillig sektor, og i rapportene er det for første gang mulig å presentere data av høy kvalitet om medikamentell kreftkreftbehandling.

Aktører som inngår i prosjektet er Kreftregisteret, Inven2, Legemiddelindustrien, Kreftforeningen og helseregionene.

Hensikten med prosjektene har vært å samle inn data om medikamentell kreftbehandling i Norge, da dette har vært en mangelfull del av Kreftregisterets datakilder.

I rapportene presenteres resultater som er samlet inn, kvalitetssikret og bearbeidet i forhold til medikamentell kreftbehandling for lungekreft, brystkreft og nyrekreft.

Les mer om prosjektet INSPIRE her

Se andre rapporter om medikamentell kreftbehandling