Kreft i Norge - hvor mange tilfeller kan forebygges?

Hvert år kan mer enn 13.000 krefttilfeller i Norge forebygges. Det viser beregninger i denne rapporten som Kreftregisteret har utarbeidet på oppdrag fra Kreftforeningen.
Sist oppdatert:

Kreftregisteret har beregnet hvor mange tilfeller av ulike kreftformer hvert år i Norge som kan tilskrives utvalgte risikofaktorer for å synliggjøre hvor stort kreftforebyggende potensiale det ligger i livsstilsendringer og forebygging på befolkningsnivå.

Forebyggbare krefttilfeller fordeler seg særlig på de store kreftformene, som lungekreft, tarmkreft, hudkreft og brystkreft.

Røyking er fortsatt den risikofaktoren som forårsaker aller mest kreft, med mer enn 5000 nye tilfeller årlig.

imaged1qq.png

Andre store risikofaktorer er UV-eksponering, kosthold, overvekt/fedme og alkohol.

Last ned rapporten her

Risikofaktorene som er undersøkt i rapporten er røyking, alkohol, solbrenthet og solariumsbruk, og forskerne har også tatt hensyn til betydningen av et sunt og variert kosthold, en fysisk aktiv hver dag, normal kroppsvekt, og av å følge nasjonale vaksinasjonsprogram.

Valg av risikofaktorer er basert på dokumentert sterk eller sannsynlig sammenheng med risiko for en eller flere kreftformer med høy forekomst, og at disse faktorene har stor utbredelse i Norge.

Beregningene er basert på et teoretisk scenario – fullstendig bortfall av risikofaktorene. Dette gir likevel innsikt i hvor stor andel av krefttilfellene som kan unngås ved livsstilsendringer og forebygging av infeksjon med Humant Papillomavirus (HPV).

image4tcy.png
Figuren viser årlig antall krefttilfeller forårsaket av de utvalgte risikofaktorene blant menn og kvinner i alderen 20-85 år i Norge.