Revisjon av informasjonsmateriellet i Mammografiprogrammet

Hvilken informasjon ønsker og trenger kvinner når de inviteres til å delta i Mammografiprogrammet? Dette spørsmålet var utgangspunktet for et prosjekt Kreftregisteret startet i 2015.

Publisert 27.3.19

Målet for prosjektet var å revidere informasjonsmateriellet kvinnene mottar når de tilbys deltakelse i Mammografiprogrammet.

Gjennom en prosjektperiode på to år innhentet Kreftregisteret innspill fra relevante fagmiljøer og kvinner i målgruppen gjennom høringsrunder, spørreskjemaer og fokusgruppeintervjuer. Denne datainnsamlingen, sammen med grundig gjennomgang av faglitteratur på feltet, brukte prosjektgruppen for å revidere informasjonen.

Revidert informasjonsmateriell ble satt i produksjon i Mammografiprogrammet 1. april 2017. Prosjektrapporten dokumenterer arbeidet som er utført.