2017 Mammografiprogrammet 20 år

Det norske Mammografiprogrammet feirer 20 år. Denne rapporten summerer opp resultater fra de første 20 årene, ser på utviklingen i programmets historie, på dagens screening, og på mulige framtidsscenarier.

Publisert 15.10.2017

I løpet av Mammografiprogrammets første 20 år har 18 640 kvinner fått avdekket brystkreft. Dette er ett av resultatene som kommer fram i en ny rapport fra programmet.

I løpet av 2016 fikk 1226 kvinner oppdaget sin brystkreft som følge av undersøkelsen i Mammografiprogrammet, viser den ferske rapporten som markerer 20 år med organisert mammografiscreening i Norge.

Blant de nær 950 000 kvinnene som har fått invitasjon om mammografiundersøkelse, har 85 prosent møtt opp minst én gang. Det generelle oppmøtet i hver screeningrunde ligger på 76 prosent.

Oppmøtet til screening er høyest i Nordland, Rogaland, Hordaland og Sogn og Fjordane, der deltakelsen jevnt over har ligget på over 80 prosent.

Oslo har lavest oppmøte, og i tiårsperioden 2006-2015 har deltagelsen ligget på 62 prosent. I 2016 hadde den steget til 66 prosent, men den er fortsatt med god margin lavest i landet.