Årsrapport teknisk kvalitetssikring

Faggruppen for medisinsk fysikk og koordinerende gruppe for medisinsk fysikk i Mammografiprogrammet har utarbeidet en årsrapport for 2017.

Årsrapporten viser aktivitetene knyttet til fagområdet medisinsk fysikk i Mammografiprogrammet.