2007/08: Utvidelse av aldersgruppen i Mammografiprogrammet?

Helse- og omsorgsdepartementet tar beslutningen om eventuell utvidelse av programmet.

For å bidra til et beslutningsgrunnlag har Kreftregisteret utarbeidet en rapportserie i tre deler, som beskriver ulike modellvalg for utvidelse, konsekvenser av eventuell utvidelse og resultater fra prøveprosjektet for kvinner 45-49 år i Oslo.