Kvalitetsmanual

Mammografiprogrammet bygger sin virksomhet på retningslinjer beskrevet i programmets kvalitetsmanual.
Sist oppdatert:

Kvalitetsmanualen i Mammografiprogrammet består av flere delmanualer og rapporter, og angir retningslinjer for arbeidet som utføres av sentrale faggrupper og aktører i Mammografiprogrammet. 

Kvalitetsmanualen utgis av Kreftregisteret, og utarbeides i et samarbeid mellom sekretariatet ved Kreftregisteret, faggruppene og rådgivningsgruppen i programmet. 

Kvalitetsmanual for Mammografiprogrammet: Ansvarsforhold, retningslinjer og kvalitetsindikatorer

Utgivelse: Kreftregisteret, Oslo, november 2023.

Delmanualen er godkjent av styringsgruppen for kreftscreeningprogrammene i oktober 2023.

Delmanual for radiografi

Utgivelse: Kreftregisteret, Oslo, desember 2021, med endringer juni 2022.

Delmanualen er godkjent av styringsgruppen for Mammografiprogrammet i november 2021. En film som viser steg-for-steg-posisjoneringsteknikk ved front- og skråbilder er utarbeidet som et supplement til delmanualen. Se filmen her

Delmanual for radiologi

Versjon av juni 2019. Utgivelse: Kreftregisteret, Oslo, 2019.

Delmanualen for radiologi ble godkjent av styringsgruppen for Mammografiprogrammet i juni 2019.

Delmanual for patologi

Utgivelse: Kreftregisteret, Oslo, januar 2018.

Delmanualen for patologi ble godkjent av styringsgruppen for Mammografiprogrammet i januar 2018.

Delmanual for medisinsk fysikk

Oppdatert delmanualen er godkjent av styringsgruppen for kreftscreeningprogrammene i april 2024, og vil innen kort tid bli gjort tilgjengelig her på nettsiden.

Delmanual teknisk kvalitetskontroll - konstanskontroller for digitale mammografisystemer

StrålevernRapport 2009:5. Utgivelse: Statens strålevern, Bærum, 2009.

Denne rapporten ble godkjent av Rådgivningsgruppen i 2009.