Kvalitetsmanual

Det offentlige Mammografiprogrammet bygger sin virksomhet på Kvalitetsmanual i Mammografiprogrammet.
Sist oppdatert: 17.12.2021


Kvalitetsmanualen i Mammografiprogrammet består av flere delmanualer og rapporter, og angir retningslinjer for arbeidet som utføres av sentrale faggrupper og aktører i Mammografiprogrammet.

Kvalitetsmanualen utgis av Kreftregisteret, og utarbeides av Rådgivningsgruppen, faggruppene i programmet og sekretariatet ved Kreftregisteret. 

Nærmere informasjon om organisering og ansvar i Mammografiprogrammet finner du her.

 

Delmanual for radiografi

Utgivelse: Kreftregisteret, Oslo, desember 2021.

Delmanualen for radiografi ble godkjent av styringsgruppen for Mammografiprogrammet i desember 2021, og erstatter kapittel 5 i den trykte utgaven fra 2003 samt revisjonen av dette kapittelet av oktober 2011. Delmanualen gir retningslinjer og råd for radiograffaglig arbeid i programmet.

Delmanual for radiologi

Versjon av juni 2019. Utgivelse: Kreftregisteret, Oslo, 2019

Delmanualen for radiologi ble godkjent av styringsgruppen for Mammografiprogrammet i juni 2019, og erstatter kapittel 6 i den trykte utgaven fra 2003. Delmanualen gir retningslinjer og råd for radiologenes arbeid i programmet.

Delmanual for patologi

Utgivelse: Kreftregisteret, Oslo, januar 2018.

Delmanualen for patologi ble godkjent av styringsgruppen for Mammografiprogrammet i januar 2018, og erstatter kapittel 7 i den trykte utgaven fra 2003. Delmanualen gir retningslinjer og råd for patologenes arbeid i programmet.

Delmanual teknisk kvalitetskontroll - statuskontroller for digitale mammografisystemer

StrålevernRapport 2010:8. Utgivelse: Statens strålevern, Bærum, 2010.

Denne rapporten ble godkjent av Rådgivningsgruppen i 2010, og inneholder prosedyrer for første og årlige statuskontroller av mammografiutstyr i Mammografiprogrammet. Rapporten erstatter kapittel 11 i den trykte utgaven av kvalitetsmanualen fra 2003.

Delmanual teknisk kvalitetskontroll - konstanskontroller for digitale mammografisystemer

StrålevernRapport 2009:5. Utgivelse: Statens strålevern, Bærum, 2009.

Denne rapporten ble godkjent av Rådgivningsgruppen i 2009, og inneholder prosedyrer for hyppige (daglige, ukentlige, månedlige) tekniske kvalitetskontroller av mammografiutstyr i Mammografiprogrammet. Rapporten erstatter kapittel 10 i den trykte utgaven av kvalitetsmanualen fra 2003.

Kvalitetsmanual i Mammografiprogrammet - trykket utgave fra 2003

Versjon av 2003. Status: Under revisjon. Vær oppmerksom på at kapittel 5, 6, 7, 10 og 11 er erstattet av nyere delmanualer og rapporter (se over), som dermed er gjeldende.

Innholdet i utgaven fra 2003 er ikke tilpasset dagens organisering av det norske helsevesenet, tilhørende lovverk eller kunnskap om brystkreft og mammografiscreening. Dette gjelder spesielt kapittel 1 og 2, deler av kapittel 3, samt kapittel 12. Dette innholdet er under revisjon.