Kvalitetsmanual

Det offentlige Mammografiprogrammet bygger sin virksomhet på Kvalitetsmanual i Mammografiprogrammet.

Siden er sist oppdatert 21.6.19

Kvalitetsmanualen i Mammografiprogrammet består av flere ulike delmanualer og rapporter, der de enkelte delmanualene og rapporten angir retningslinjer for arbeidet som utføres av sentrale faggrupper og aktører i Mammografiprogrammet.

Kvalitetsmanualen er utarbeidet av medlemmer av Rådgivningsgruppen, representanter fra faggruppene i programmet og sekretariatet ved Kreftregisteret.

Kvalitetsmanual i Mammografiprogrammet - delmanual for radiologi

Versjon av mars 2019.

Delmanualen for radiologi er publisert 27. mars 2019, og vil legges fram for styringsgruppen for Mammografiprogrammet på første møte. Den erstatter kapittel 6 i den trykte utgaven fra 2003. Delmanualen gir retningslinjer og tips for radiologenes arbeid i programmet.

Kvalitetsmanual i Mammografiprogrammet - delmanual for patologi

Versjon av desember 2017.

Delmanualen for patologi er godkjent av styringsgruppen for Mammografiprogrammet i januar 2018, og erstatter kapittel 7 i den trykte utgaven fra 2003. Delmanualen gir retningslinjer og tips for patologenes arbeid i programmet.

Kvalitetsmanual i Mammografiprogrammet -  delmanual for radiografi

Versjon av oktober 2011.

Delmanualen for radiografi er godkjent av Rådgivningsgruppen i oktober 2011 og erstatter kapittel 5 i den trykte utgaven fra 2003. Delmanualen gir retningslinjer og tips for radiograffaglig arbeid i programmet.

Kvalitetsmanual i Mammografiprogrammet - delmanual for teknisk kvalitetskontroll med statuskontroller for digitale mammografisystemer

StrålevernRapport 2010:8

Denne rapporten er godkjent av Rådgivningsgruppen i 2010, og inneholder prosedyrer for første og årlige statuskontroller av mammografiutstyr i Mammografiprogrammet. Rapporten erstatter kapittel 11 i den trykte utgaven av kvalitetsmanualen fra 2003.

Kvalitetsmanual i Mammografiprogrammet - delmanual for teknisk kvalitetskontroll med konstanskontroller for digitale mammografisystemer

StrålevernRapport 2009:5. 

Denne rapporten er et supplement til kapittel 10 i den trykte utgaven av kvalitetsmanualen fra 2003. Rapporten er godkjent av Rådgivningsgruppen i 2009. Den skal følges for konstanskontroll av digitalt utstyr i Mammografiprogrammet

Kvalitetsmanual i Mammografiprogrammet - trykket utgave fra 2003

Versjon av 2003. Status: Under revisjon. Vær oppmerksom på at kapittel 5, 6, 7, 10 og 11 er erstattet av nyere publiserte delmanualer og rapporter (se over), som dermed er gjeldende.

Innholdet i utgaven fra 2003 er ikke tilpasset dagens organisering av det norske helsevesenet, tilhørende lovverk eller kunnskap om brystkreft og mammografiscreening. Dette gjelder spesielt kapittel 1 og 2, deler av kapittel 3, samt kapittel 12. Dette innholdet er per juni 2019 under revisjon.