2002: Intraduktale epitelproliferasjoner. Bildekompendium

Dette kompendiet ble laget for å være et trykt dokument.
PDF-utgaven er en redigert utgave av det opprinnelige kompendiet. PDF-fila inneholder nøyaktig det samme innholdet, men kan avvike noe i kvalitet på snittene.


Eventuelle spørsmål og kommentarer kan rettes til Kreftregisteret, som eventuelt henviser til fagpersonene som utarbeidet kompendiet