2006: En pilotstudie av mammografiaktiviteten ved to private røntgeninstitutter i Norge

Rapporten er skrevet som et resultat av en pilotstudie som ble gjennomført ved Volvat Medisinske Senter og Tønsberg Røntgeninstitutt i 2004.

Hovedmålsettingen var å kartlegge omfanget av mammografivirksomheten ved disse to instituttene, samt å gjøre erfaringer med det arbeidet som krevdes for å gjøre disse registreringene.

Stein Aspelid og Elisabeth Egge har vært kontaktpersoner på Volvat, Odd Klausen og Geir Duus på Tønsberg Røntgeninstitutt.

 

En stor takk til disse og andre involverte ved de respektive instituttene og på Kreftregisteret for et solid arbeid som er gjennomført.