2005: Digital mammografiscreening

Bildediagnostiske metoder innenfor medisinen blir i stadig større grad basert på digital teknologi.

De seineste årene har man sett en slik utvikling også i mammografi.


Dette skiftet i teknologisk grunnlag betyr nye utfordringer og til dels store endringer i forhold til hvordan man jobber med mammografi.


En vesentlig del av mammografivirksomheten i Norge skjer innenfor Mammografiprogrammet. For å møte utfordringene og utnytte mulighetene med digital teknikk, ble det i Mammografiprogrammet våren 2004 etablert seks arbeidsgrupper som skulle utrede følgende områder nærmere:

  1. Utstyr for digital mammografi
  2. Arbeidsflyt/systemflyt
  3. Computer-Aided Detection (CAD)
  4. Informasjonsteknologi (IT)
  5. Opplæring/kompetansebygging
  6. Konsekvenser for Kvalitetsmanualen