2000: Mammografiprogrammet i Norge. Evaluering etter prøveprosjektet 1996 – 2000

Det er en stor glede å kunne presentere en evaluering av prøveprosjektet med mammografi i Norge, og det er med stolthet arbeidet presenteres.

Drivkraften bak vårt engasjement har vært å bidra til å redusere dødeligheten av brystkreft blant kvinner i landet.

Brystkreft er den hyppigste kreftform blant kvinner i Norge. Internasjonalt har det vært satset stort på å finne effektive behandlingsmetoder. Til nå har de behandlingstilbud som er utviklet ikke gitt forventet reduksjon i dødelighet.

En bestemmende faktor for overlevelse av brystkreft er derfor fortsatt svulststørrelse og eventuelt spredning til lymfeknuter i armhulen. Jo mindre svulsten er ved diagnose, desto bedre er prognosen. Mammografi er en ufarlig, relativt enkel og ikke spesielt belastende undersøkelsesform som egner seg for masseundersøkelse. Når denne undersøkelsen utføres og tolkes av kompetent personell, vil svulster kunne oppdages i et tidligere stadium enn ved klinisk undersøkelse.