Publikasjoner fra Mammografiprogrammet

Her finner du rapporter og evalueringer som gjelder Mammografiprogrammet.

Publikasjoner

Jubileumsrapport: Mammografiprogrammet

Rapporten beskriver Mammografiprogrammet per 2022, oppsummerer 25 års resultater med hovedvekt på de siste fem år, og presenterer en visjonær modell for et framtidig screeningprogram.

Revisjon av informasjonsmateriellet i Mammografiprogrammet

Hvilken informasjon ønsker og trenger kvinner når de inviteres til å delta i Mammografiprogrammet? Dette spørsmålet var utgangspunktet for et prosjekt Kreftregisteret startet i 2015.

Årsrapport teknisk kvalitetssikring

Faggruppen for medisinsk fysikk og koordinerende gruppe for medisinsk fysikk i Mammografiprogrammet har utarbeidet en årsrapport for 2017.

Mammografiprogrammet 20 år

Denne rapporten summerer opp resultater fra de første 20 årene, ser på utviklingen i programmets historie, på dagens screening, og på mulige framtidsscenarier.

Rapport: Tomosyntese i mammografiscreening

Per i dag har vi for lite kunnskap om effektene av tredimensjonal mammografi for å kunne ta metoden i bruk i Mammografi-programmet, viser ny rapport.

Mammografiprogrammet: Resultater fra prosessindikatorer 2006-2013/14

Denne rapporten er skrevet som en del av kvalitetssikringen i det offentlige mammografiscreeningprogrammet i Norge (Mammografiprogrammet).

Kvalitetsmanual

Mammografiprogrammet bygger sin virksomhet på retningslinjer beskrevet i programmets kvalitetsmanual.

2007/08: Utvidelse av aldersgruppen i Mammografiprogrammet?

Helse- og omsorgsdepartementet tar beslutningen om eventuell utvidelse av programmet.

2006: En pilotstudie av mammografiaktiviteten ved to private røntgeninstitutter i Norge

Rapporten er skrevet som et resultat av en pilotstudie som ble gjennomført ved Volvat Medisinske Senter og Tønsberg Røntgeninstitutt i 2004.

2005: Digital mammografiscreening

Bildediagnostiske metoder innenfor medisinen blir i stadig større grad basert på digital teknologi.

2002: Intraduktale epitelproliferasjoner. Bildekompendium

Mammografiprogrammet skal bidra til å kvalitetssikre den patologisk- anatomiske diagnostikk i programmet og blant annet utarbeide retningslinjer for diagnostikk og stimulere til forskning på resultatene.

2000: Mammografiprogrammet i Norge. Evaluering etter prøveprosjektet 1996 – 2000

Det er en stor glede å kunne presentere en evaluering av prøveprosjektet med mammografi i Norge, og det er med stolthet arbeidet presenteres.

1999: Prøveprosjekt med masseundersøkelse for brystkreft ved mammografi. Evaluering av 1. screeningrunde

Med denne evalueringsrapporten presenteres første runde i "Prøveprosjektet for masseundersøkelse av brystkreft ved mammografi"