2008: HPV-testing som sekundærscreening

I rapporten HPV-testing som sekundærscreening i Norge evalueres bruk av HPV-test i Masseundersøkelsen mot livmorhalskreft i prøveperioden fra juli 2005 til mars 2007.

I rapporten HPV-testing som sekundærscreening i Norge evalueres bruk av HPV-test i Masseundersøkelsen mot livmorhalskreft i prøveperioden fra juli 2005 til mars 2007.