2021: Prosjektforslag hjemmetest

Rapport med Kreftregisterets anbefalinger og beregninger for innføring av hjemmetest i Livmorhalsprogrammet.
Sist oppdatert:

Helsedirektoratet har bedt Kreftregisteret om å utrede hjemmetest som et tiltak for å øke deltakelsen i Livmorhalsprogrammet blant kvinner som ikke har møtt til screening på mer enn ti år.

Forslaget skulle også inkludere bruk av hjemmetest for kvinner som ikke har tatt livmorhalsprøve på grunn av covid-19 pandemien, og eventuelle andre grupper.

Utredningen fra Kreftregisteret skisserer hvordan hjemmetest kan innføres i Livmorhalsprogrammet.

Kreftregisteret anbefaling å innføre tilbud om hjemmetest i Livmorhalsprogrammet, og foreslår å starte med en løsning der de som ikke har tatt livmorhalsprøve på svært lenge, mer enn ti år, får prøvetakingsutstyr sendt hjem til seg.

Les rapporten her