2010: Et oppmøteprosjekt

I rapporten "Tiltak for økt bevissthet om mammografiprogrammet og Masseundersøkelsen mot livmorhalskreft - et oppmøteprosjekt" evalueres et pilotprosjekt rettet mot kvinner med pakistansk bakgrunn i Norge.

I rapporten "Tiltak for økt bevissthet om mammografiprogrammet og Masseundersøkelsen mot livmorhalskreft - et oppmøteprosjekt" evalueres et pilotprosjekt rettet mot kvinner med pakistansk bakgrunn i Norge.