Publikasjoner fra Livmorhalsprogrammet

Her finner du årsrapporter og andre publikasjoner som gjelder Livmorhalsprogrammet.

2015: HPV vaksine, kreftforekomst og forstadier til livmorhalskreft

Kreftregisteret har gjort en gjennomgang av alle personer i Norge som har fått HPV-vaksinen etter at den ble godkjent i Norge i 2006.

2011: Sekundærscreening med HPV-tester i Masseundersøkelsen mot livmorhalskreft

Rapporten "Sekundærscreening med HPV-tester i Masseundersøkelsen mot livmorhalskreft i Masseundersøkelsen mot livmorhalskreft ble publisert i desember 2011.

2010: Et oppmøteprosjekt

I rapporten "Tiltak for økt bevissthet om mammografiprogrammet og Masseundersøkelsen mot livmorhalskreft - et oppmøteprosjekt" evalueres et pilotprosjekt rettet mot kvinner med pakistansk bakgrunn i Norge.

2008: Rapport om konsekvensene av å senke øvre aldersgrense eller endre screeningintervall

Etter ønske fra Helsedirektoratet, belyser Masseundersøkelsen mot livmorhalskreft i en rapport konsekvensene av å senke øvre aldersgrense for screening samt å forlenge perioden mellom hver undersøkelse. Rapporten konkluderer med at endringene ikke er å anbefale.

2008: HPV-testing som sekundærscreening

I rapporten HPV-testing som sekundærscreening i Norge evalueres bruk av HPV-test i Masseundersøkelsen mot livmorhalskreft i prøveperioden fra juli 2005 til mars 2007.

Årsrapport fra Livmorhalsprogrammet

Her finner du alle årsrapporter fra Livmorhalsprogrammet. Årsrapportene gir en oversikt over blant annet antall livmorhalsprøver, dekningsgrad, oppfølging og behandling for celleforandringer.