Publikasjoner fra Livmorhalsprogrammet

Her finner du årsrapporter og andre publikasjoner som gjelder Livmorhalsprogrammet.

Årsrapport fra Livmorhalsprogrammet

Her finner du alle årsrapporter fra Livmorhalsprogrammet.

2021: Prosjektforslag hjemmetest

Rapport med Kreftregisterets anbefalinger og beregninger for innføring av hjemmetest i Livmorhalsprogrammet.

2015: HPV vaksine, kreftforekomst og forstadier til livmorhalskreft

Kreftregisteret har gjort en gjennomgang av alle personer i Norge som har fått HPV-vaksinen etter at den ble godkjent i Norge i 2006.

2011: Sekundærscreening med HPV-tester i Masseundersøkelsen mot livmorhalskreft

Rapporten "Sekundærscreening med HPV-tester i Masseundersøkelsen mot livmorhalskreft i Masseundersøkelsen mot livmorhalskreft ble publisert i desember 2011.

2010: Et oppmøteprosjekt

I rapporten "Tiltak for økt bevissthet om mammografiprogrammet og Masseundersøkelsen mot livmorhalskreft - et oppmøteprosjekt" evalueres et pilotprosjekt rettet mot kvinner med pakistansk bakgrunn i Norge.

2008: Rapport om konsekvensene av å senke øvre aldersgrense eller endre screeningintervall

Etter ønske fra Helsedirektoratet, belyser Masseundersøkelsen mot livmorhalskreft i en rapport konsekvensene av å senke øvre aldersgrense for screening samt å forlenge perioden mellom hver undersøkelse. Rapporten konkluderer med at endringene ikke er å anbefale.

2008: HPV-testing som sekundærscreening

I rapporten HPV-testing som sekundærscreening i Norge evalueres bruk av HPV-test i Masseundersøkelsen mot livmorhalskreft i prøveperioden fra juli 2005 til mars 2007.