Cancer in Norway 2019

Kreftstatistikken for 2019 ble publisert 22. oktober 2020. Det samlede kreftbildet i Norge er publisert i rapporten Cancer in Norway 2019.