Cancer in Norway 2018

Kreftstatistikken for 2018 ble publisert 23. oktober 2019. Det samlede kreftbildet i Norge er publisert i rapporten Cancer in Norway 2018. Sammen med rapporten ble det også publisert en spesialutgave om Sosial ulikhet, innvandring og kreft.

Sist oppdatert 24.10.2019

Nye krefttilfeller i Norge

I 2018 var det 34 190 nye krefttilfeller i Norge, 18 321 var funnet hos menn og 15 869 var funnet hos kvinner. Prostatakreft, brystkreft, lungekreft og tarmkreft stod for hele 43 prosent av alle nye krefttilfeller i 2018. 

De vanligste kreftformene i siste femårsperiode                                                    (2014-2018, alle aldersgrupper)

Menn:

 • Prostata 27,9 %
 • Lunge, luftrør 9,3 %
 • Tykktarm 7,9 %
 • Blære, nyrebekken, urinleder 6,9 %
 • Hud ekskl. melanom 6,1 %

Kvinner:

 • Bryst 22,3 %
 • Tykktarm 10,1 %
 • Lunge, luftrør 10,0 %
 • Melanom i hud 6,8 %
 • Hud ekskl. melanom 6,4 %

 

Aldersstandardiserte kreftrater (verdensstandard) er tilgjengelige i Kreftregisterets statistikkbank. 

Endringer i kreftforekomsten  

Når vi sammenligner denne (2014-2018) femårs-perioden fra den forrige (2009-2013), ser vi følgende forandringer:

 • For all kreft samlet er kreftraten relativt stabil for menn (en økning med 0,3 prosent), mens for kvinner har den økt med 5,6 prosent. 
 •  Ratene for lungekreft er 10,8 % høyere i denne femårsperioden, sammenlignet den den forrige. For menn har ratene synket med 6,3 prosent.
 •  For melanom i hud, er det menn som har haft den største økningen med hele 22,2 prosent siden sist femårsperiode. For kvinner har økningen vært på 17,3 prosent.
 • For annen hudkreft er økningen over 20 prosent for begge kjønn.  

 

Endringer i antall tilfeller for de fem vanligste kreftformene fra 2017 til 2018

Kreftform

Nye tilfeller i 2017*

Nye tilfeller i 2018

Endringer i antall fra 2017

Prostata

4983

4848

-135

Tykk- og endetarm

4332

4428

+96

Bryst (kvinner)

3589

3568

-21

Lunge, luftrør

3214

3351

+137

Melanom i hud

2222

2325

+103

*tall publisert for 2017 i oktober 2018

Sosial ulikhet, innvandring og kreft

Samtidig med publiseringen av Cancer in Norway 2018, ble det også gitt ut en spesialutgave; Special issue - Sosial ulikhet, innvandring og kreft.  Formålet med denne var å gi en oversikt over kreftforekomst etter landbakgrunn, inntekt, utdanning og bosted.

Hovedbudskapet i rapporten var;

 • Menn fra vestlige land har lik kreftrisiko som norskfødte for alle kreftformer unntatt for endetarmskreft og melanom i hud hvor de hadde lavere risiko.
 • Menn fra ikke-vestlige land hadde lavere risikofor kreft totalt, og for flere    kreftformer. 
 • Kvinner fra vestlige land har lavere risiko for kreft i tykktarm, bukspyttkjertel og lunge, og høyere risiko for kreft i spiserør, bryst og skjoldbruskkjertel.
 • Kvinner fra ikke-vestlige land har lavere risiko for all kreft samlet, samt for flere kreftformer. 
 • Utdanning og inntekt har betydning for kreftrisiko blant menn.
 • Utdanning, men i liten grad inntekt, har betydning for kreftrisiko blant kvinner.
 • Lav utdanning er forbundet med høyere risiko for kreft i lunge, livmorhals, spiserør, lever, nyre, magesekk, munn og svelg, blære og urinveier, endetarm,
  bukspyttkjertel, tykktarm (kun kvinner), galleblære (kun kvinner),  skjoldbruskkjertel (kun kvinner).
 •  Høy utdanning er forbundet med høyere risiko for melanom i hud, kreft i bryst, testikkel og prostata.
 • For alle kreftformene samlet har Grorud høyest insidens for menn, og Bjerke og St. Hanshaugen har høyest insidens for kvinner.
 • De bydelene med lavest kreftinsidens for alle kreftformer samlet, er Nordre
  Aker for menn og Søndre Nordstrand for kvinner.

Les mer om temaene i Special issue her: 

Sosial ulikhet og kreft

Innvandrere og kreft

Kreft i Oslo