Cancer in Norway 2017

Kreftstatistikken for 2017 ble publisert 29. oktober 2018. Det samlede kreftbildet i Norge er publisert i rapporten Cancer in Norway 2017.

Sist oppdatert 26.11.2018

Cancer in Norway 2017 foreligger også i trykket utgave. Rapporten er gratis og kan bestilles ved å sende epost til kreftregisteret@kreftregisteret.no

Kreftstatistikken for 2017 ble lagt fram i et frokostmøte.
Last ned presentasjonene fra frokostmøtet her

Kreftforekomsten i Norge er stabil

I 2017 var det 33.564 nye krefttilfeller i Norge. Det er en økning på 2 prosent (737 tilfeller) fra året før. Det er ingen økning i kreftraten fra 2016.  

18.121 menn fikk en kreftdiagnose i 2017. Samlet for alle aldersgrupper er dette de vanligste kreftformene for menn i siste femårsperiode (2013-2017):

 • Prostatakreft, 28,4 %
 • Lungekreft, 9,3 %
 • Tykktarmskreft, 7,9 %
 • Blære-, nyrebekken- og urinveiskreft, 6,9 %
 • Hudkreft (eksl. føflekkreft), 6,0 %

15.443 kvinner fikk en kreftdiagnose i 2017. Dette er de vanligste kreftformene: 

 • Brystkreft, 22,3 %
 • Tykktarmskreft, 10,2 %
 • Lungekreft, 9,7 %
 • Føflekkreft, 6,1 %
 • Hudkreft (eksl. føflekkreft), 6,1 %

Endringer i de fem vanligste kreftformene fra 2016 til 2017

Kreftform Nye tilfeller i 2016* Nye tilfeller i 2017 Endringer i antall fra 2016
Prostatakreft (menn) 5118 4983 - 135
Tykk- og endetarmskreft 4343 4332 - 11
Brystkreft (kvinner) 3371 3589 + 218
Lungekreft 3080 3214 + 134
Føflekkreft 2114 2222 + 108

*tall publisert for 2016 i oktober 2017

1 av 3 får kreft før fylte 75 år

Kreft er en folkesykdom. En av tre personer i Norge vil utvikle kreft før de fyller 75 år. Risikoen for å utvikle kreft er høyest for følgende krefttyper for henholdsvis menn og kvinner:

Menn: 

 • 1 av 8 menn utvikler prostatakreft innen fylte 75 år
 • 1 av 25 menn utvikler lungekreft innen fylte 75 år
 • 1 av 32 menn utvikler tykktarmskreft innen fylte 75 år

Kvinner: 

 • 1 av 11 kvinner utvikler brystkreft innen 75 år
 • 1 av 28 kvinner utvikler lungekreft innen 75 år
 • 1 av 36 kvinner utvikler tykktarmskreft inne 75 år

 

Dataene er hentet fra publiskasjonen Cancer in Norway 2017.


Tabeller fra Cancer in Norway 2017 er tilgjengelig

Last ned tabeller fra Cancer in Norway 2017 her:

Cancer in Norway 2017 tabeller (.xlsx)

ASR (World standard population) versjoner av tabeller fra Cancer in Norway 2017 (.xlsx)