sammendrag CiN 2016

I 2016 ble det registrert 32 827 nye krefttilfeller i Norge. Av disse, var 17 763 tilfeller (54 %) blant menn, og 15 064 (46 %) tilfeller blant kvinner.

Risikoen for å rammes av en eller annen kreftform øker med alderen, og 36 % av alle menn, og 30 % av alle kvinner har blitt vil rammes av diagnostisert med en kreftsykdom innen fylte 75 år.

For alle aldre samlet sett er de vanligste kreftformene blant menn prostatakreft, lungekreft, tykktarmskreft og kreft i blære og urinveiene. For kvinner er de vanligste kreftformene brystkreft, tykktarmskreft, lungekreft og føflekkreft.

 

Sammendrag (PDF)

Oversikt over krefttyper i norske fylker

 

 Trendfiguer