Cancer in Norway 2016

Kreftstatistikken for 2016 ble publisert 23. oktober 2017. Det samlede kreftbildet i Norge er publisert i rapporten Cancer in Norway 2016

Cancer in Norway 2016 foreligger nå i trykt utgave. Rapporten er gratis, og kan bestilles ved å sende e-post til kreftregisteret@kreftregisteret.no

Av de 32 827 registrerte tilfellene var det 17 763 (54 prosent) blant menn, og 15 064 tilfeller blant kvinner.

Risikoen for å bli rammet av en eller annen kreftform øker med alderen, og 36 prosent av alle menn og 30 prosent av alle kvinner blir rammet av kreft innen fylte 75 år.

Samlet for alle aldersgrupper er dette de vanligste kreftformene blant menn:

  • Prostatakreft
  • Lungekreft
  • Tykktarmskreft
  • Kreft i blære og urinveier

For kvinner er de vanligste kreftformene:

  • Brystkreft
  • Tykktarmskreft
  • Lungekreft
  • Føflekkreft

For all kreft samlet ligger ratene omlag på samme nivå som i 2015, med en økning på 1,2 prosent.

Les mer ...

 

Dataene og tabellene er hentet fra publikasjonen Cancer in Norway 2016.