Cancer in Norway 2015

Kreftstatistikken for 2015 ble publisert 27. oktober 2016. Det samlede kreftbildet i Norge ble publisert i rapporten Cancer in Norway 2015.

Kreftforekomsten har økt med om lag 3 prosent siden 2014, og økningen er forholdsvis likt fordelt mellom kvinner og menn.

Antallet krefttilfeller i Norge øker for hvert år. Denne økningen skyldes i hovedsak at befolkningen blir eldre og at vi blir flere, ikke først og fremst at kreftrisikoen i seg selv øker.

- Likevel er det viktig å ikke bagatellisere økningen i antall personer som får kreft. Hvert eneste tilfelle representerer en person, en skjebne og en familie som blir berørt av sykdommen, sier direktør for Kreftregisteret, Giske Ursin.

En økning i det totale antallet krefttilfeller innebærer også at flere menn og kvinner trenger kreftbehandling, noe både sykehus og kommunehelsetjeneste må være rustet for. I løpet av de neste tiårene vil økningen etter all sannsynlighet bare fortsette. 

For pasienter som er eldre enn 75 år, kan ofte den øvrige helsetilstanden og andre sykdommer gjøre behandlingen både kompleks og vanskelig.

 

Les mer

 

 Special Issue:

Yrke og kreft – forskning for forebygging
Epidemiologiske studier om yrkesrelatert kreft ved Kreftregisteret 1970–2016

Forebygging er et av Kreftregisterets hovedformål, og forskning på yrkesbetinget kreft har vært en sentral del av Kreftregisterets virksomhet gjennom flere tiår.
Last ned PDF