Cancer in Norway 2014

Kreftstatistikken for 2014 ble publisert 8. desember 2015. Det samlede kreftbildet i Norge er publisert i rapporten Cancer in Norway 2014.

Kreftformer som kan forebygges, øker mest

- De kreftformene som kan forebygges, er også de som øker mest. Det er spesielt og paradoksalt, sier Kreftregisterets direktør Giske Ursin. Nå håper hun at både enkeltpersoner og samfunnet for øvrig legger enda mer vekt på tiltak som virker forebyggende for kreft.

Et framtredende trekk ved krefttallene for 2014 er at de kreftformene som øker mest, er krefttyper som det er mulig å forebygge. Dette gjelder i særlig grad føflekkreft og lungekreft, men også flere tilfeller av tarmkreft og livmorhalskreft kunne vært forhindret.

Totalt var det 31.651 nye tilfeller av kreft i Norge i 2014. Til sammen døde 10.971 personer av kreft dette året.

I 2014 var føflekkreft den kreftformen som økte mest, mens lungekreft fortsatt er den mest alvorlige kreftformen, målt i antall liv den tar.

- Vi synes det er urovekkende at økningen for disse krefttypene er såpass kraftig, og mange av de som blir syke, hadde ikke trengt å bli det. Skal vi peke på en positiv side med dette, må det være at vi kan bremse, eller i beste fall snu denne utviklingen – men det krever målrettet og hard jobbing på mange plan, sier Ursin.

Les mer