Cancer in Norway 2011

Kreftregisteret gir hvert år ut publikasjonen Cancer in Norway med oversikt over de siste krefttallene. Her finner du nøkkeltall for forekomst, dødsfall, overlevelse og prevalens av kreft fra Kreftregisterets publikasjon Cancer in Norway 2011.

Her finner du nøkkeltall for forekomst, dødsfall, overlevelse og prevalens av kreft fra Kreftregisterets publikasjon Cancer in Norway 2011.


Nye tilfeller 2011 (Endring fra 2010 i parentes)*

 • 29 907 krefttilfeller (+ 1 636)

 • 13 718 kvinner (+557)
 • 16 189 menn (+ 1079)

Hyppigst forekommende kreftformer begge kjønn (antall tilfeller) 2011 (Endring fra 2010 i parentes)*

 • Prostatakreft: 4 978 (+ 768)
 • Brystkreft (kvinner): 3 094 (+ 255)
 • Lungekreft: 2 842 (+ 8)
 • Tykktarmskreft: 2 606 (+ 63)
 • Føflekkreft: 1 718 (+ 200)

Dødsfall 2011 (Endring fra 2010 i parentes)

 • 5 164 kvinner (- 79)
 • 5 885 menn (+ 13)

Flest dødsfall etter kreftform 2010 (Endring fra 2010 i parentes)

 • Lungekreft: 2 184 (+ 17)
 • Tykktarmskreft: 1 156 (- 32) 
 • Prostatakreft: 1 070 (+ 27)
 • Bukspyttkjertelkreft: 646 (+ 16)
 • Brystkreft (kvinner): 605 (- 56)  

Risiko før fylte 75 år 2007-2011 (Endring fra 2006-2010 i parentes)

 • Kvinner: 28,4 % (+ 0,2 %)
 • Menn: 35,2 % (+ 0,4 %)

Høyest risiko før fylte 75 år (Endring fra 2006-2010 i parentes)

 • Prostatakreft: 13,2 % (+ 0,4 %)
 • Brystkreft (kvinner): 8,0 % (+ 0,1 %)
 • Lungekreft (menn): 4,3 % (- 0,1 %)
 • Lungekreft (kvinner): 3,2 %  ( - )
 • Tykktarmskreft (menn): 3,0 % ( - )

Trender:


Forekomst - kvinner**

(gjennomsnitt pr. år i perioden):
 • 1957-1961: 4 237 pr. år
  (165,0 pr. 100 000)
 • 2007-2011: 13 046 pr. år
  (296,3 pr. 100 000)

Forekomst - menn**

(gjennomsnitt pr. år i perioden):
 • 1957-1961: 4 093 pr. år
  (173,0 pr. 100 000)
 • 2007-2011:: 15 192 pr. år 
  (367,6 pr. 100 000)

  5- års relativ overlevelse - kvinner:

  • 1971-1975: 46,7 %
  • 2007-2011: 68,6 %

  5- års relativ overlevelse - menn:

  • 1971-1975: 33,2 %
  • 2007-2011: 67,1 %

  Høyest 5 års relativ overlevelse 2007-2011 (Endring fra 2002-2006 i parentes)

  • Testikkelkreft: 97,5 % (+ 1,0 %)
  • Skjoldkjertelkreft (kvinner): 94,0 % (+ 2,4 %)
  • Føflekkreft (kvinner): 89,2 % (+ 1,3 %)
  • Prostatakreft: 89,5 % (+ 7,7 %)
  • Brystkreft (kvinner): 88,8 % (+ 2,5 %)

  Lavest 5 års relativ overlevelse 2007-2011 (Endring fra 2002-2006 i parentes)

  • Bukspyttkjertelkreft (kvinner): 4,5 % (+ 1,6 %)
  • Bukspyttkjertelkreft (menn): 5,0 % (+ 1,7 %)
  • Spiserørskreft (menn): 11,4 % (+ 3,0 %)
  • Lungekreft (menn): 12,1 % (+ 2,9 %)
  • Spirerørskreft (kvinner): 12,7 % (+ 3,2 %)

  Kreftoverlevere - begge kjønn pr. 31.12.2011 (Endring fra 31.12.2001 i parentes)

  • 2011: 215 733 (+ 67 463)

  Flest kreftoverlevere etter kreftform 2010  pr. 31.12.2011 (Endring fra 31.12.2001 i parentes)


  • Brystkreft: 38 501 (+ 11 430) (begge kjønn)
  • Prostatakreft: 34 361 (+ 17 491) (menn)
  • Føflekkreft: 19 309 (+ 5 890) (begge kjønn)
  • Tykktarmskreft: 17 860 (+ 4 853) (begge kjønn)
  • Andre typer hudkreft: 12 871 (+ 4 537) (begge kjønn) 

  * Sammenlignet med tall fra Cancer in Norway 2010 publisert i september 2012
  ** Insidens beregnet i forhold til verdens standard populasjon