Cancer in Norway 2009

Kreftregisteret gir hvert år ut publikasjonen Cancer in Norway med oversikt over de siste krefttallene. Til hver publikasjon lages det et en eller flere artikler om et kreftaktuelt emne. I år er temaet screening for kreftsykdommer i Norge.

Kreftregisteret gir hvert år ut publikasjonen Cancer in Norway med oversikt over de siste krefttallene. Til hver publikasjon lages det et en eller flere artikler om et kreftaktuelt emne. I år er temaet screening for kreftsykdommer i Norge.

 

Cancer in Norway 2009 ble publisert 30. juni 2011. 

 

Les også artiklene:


Cancer in Norway 2009

Screening er tema i årets Special Issue