Cancer in Norway 2008

Kreftregisterets statistikk for 2008 viser at 26 121 krefttilfeller ble oppdaget i Norge dette året. De fleste nordmenn som får kreft er eldre enn 50 år - denne gruppen utgjør 90 prosent av de mannlige og 85 prosent av de kvinnelige pasientene. Over halvparten av tilfellene inntreffer etter fylte 70 år.

Kreftregisterets statistikk for 2008 viser at 26 121 krefttilfeller ble oppdaget i Norge dette året. De fleste nordmenn som får kreft er eldre enn 50 år - denne gruppen utgjør 90 prosent av de mannlige og 85 prosent av de kvinnelige pasientene. Over halvparten av tilfellene inntreffer etter fylte 70 år.

Tekst: Børge Sildnes

14 000 menn og 12 121 kvinner fikk en kreftdiagnose i løpet av 2008, viser Kreftregisterets årlige statistikkrapport Cancer in Norway.

Prostatakreft er den vanligste kreftformen hos menn, men brystkreft rammer flest kvinner (se tabell 4 i rapporten).

Stadig økning

Kreftforekomsten øker fra år til år, og viktige årsaker er bedre diagnostiske verktøy og at befolkningen blir eldre. Vi ser imidlertid økt risiko for enkelte sykdommer, som kreft i tarm og lunge. Det totale bildet kompenseres noe ved at omfanget av kreft i magesekk og livmorhals reduseres.

Cancer in Norway 2008 har et eget kapittel om trender i forekomst, dødelighet og overlevelse av kreft.

Tall for kreftrisiko

Kreftregisterets tall viser kumulativ risiko, som beskriver hvor mange som vil få en bestemt krefttype før fylte 75 år, i fravær av konkurrerende, potensielt dødelige årsaker. Disse viser at én av åtte menn vil få prostatakreft, mens en av tolv kvinner vil få kreft i bryst i løpet av livet. Lungekreft og tarmkreft er sykdommene med nest og tredje størst risiko hos begge kjønn (se figur 7 i rapporten).

I følge Statistisk sentralbyrå døde 10 667 nordmenn av kreft i 2007. Ifølge Kreftregisterets statistikk, er 63,5 prosent blant menn og 66,7 prosent blant kvinner fortsatt i live fem år etter at de fikk sin kreftdiagnose.

Egen del om Janus serumbank

Cancer in Norway 2008 inneholder et spesialbilag om Janus serumbank. Prøver fra denne biobanken har gitt forskningsmateriale til mange prosjekter opp gjennom årene, og har bidratt til verdifull kunnskap om kreftsykdommer.