Cancer in Norway 2007

Kreftregisterets statistikk for 2007 er nå publisert. 25 943 krefttilfeller ble oppdaget i Norge dette året, en økning på seks prosent fra 2006. For første gang publiseres også tall som viser hvor stor risiko vi har for å få kreft senere i livet: 33,4 prosent av norske menn og 27,4 prosent av kvinnene vil få kreft før fylte 75 år.

Tekst: Børge Sildnes

14 001 menn og 11 942 kvinner fikk en kreftdiagnose i løpet av 2007, viser Kreftregisterets årlige statistikkrapport Cancer in Norway.

Deler av økningen i kreftforekomsten skyldes at befolkningen blir eldre, men det kraftige hoppet i tilfeller av prostatakreft må også ta mye av skylden. 15 prosent flere prostatakrefttilfeller enn året før ble registrert i 2007 (se egen sak). Kreftformen er den desidert hyppigste blant menn, med 4391 årlige tilfeller.

Lunge- og tarmkreft øker

- I tillegg ser vi blant annet en fortsatt tydelig økning i lungekreft hos kvinner og testikkelkreft, sier avdelingsleder Bjørn Møller ved Kreftregisterets avdeling for klinisk forskning.

Brystkreft er den hyppigste kreftformen hos kvinner, med 2761 tilfeller i 2007. Kreft i tarm og lunger er nummer to og tre på statistikken hos begge kjønn.

Viser kreftrisiko

I Cancer in Norway 2007 publiseres også nå tall for hvor mange menn og kvinner som vil få en kreftdiagnose i løpet av livet. - Denne akkumulerte risikoen regnes frem til fylte 75 år, siden konkurrerende sykdommer og dødsårsaker gjør seg mer gjeldende etter dette, sier Møller.

Én av åtte menn vil få prostatakreft og én av tolv kvinner vil få brystkreft, ifølge disse beregningene.

Kreft i skjoldbrusk eller testikkel gir god prognose

Nesten ingen pasienter som har overlevd ett år med kreft i skjoldbruskkjertel eller testikkel, dør av sykdommen. Dette viser analyser i spesialbilaget til Cancer in Norway 2007. Overlevelsen varierer kraftig, avhengig av krefttype.

Kvinner som har levd fem år med kreft i bryst, livmorlegeme eller livmorhals har også gode utsikter til å overleve sykdommen: sjansene for å leve fem år til er da 90 prosent eller mer.

Rapporten Long-term cancer survival: patterns and trends in Norway 1965-2007, beskriver mønstrene i langtidsoverlevelse av kreft i Norge i dag, og illustrerer trendene de siste 40 årene. Analysene konsentrerer seg om 23 vanlige kreftformer, som til sammen utgjør 85 prosent av krefttilfellene diagnostistert i 2007.