Cancer in Norway 2006

Totalt fikk 24 488 personer kreft i Norge i 2006. Befolkningen blir stadig større og gjennomsnittsalderen høyere, noe som bidrar til at vi får flere krefttilfeller. Forekomsten av prostatakreft har økt jevnt siden 1990. Antall tilfeller av brystkreft og lungekreft blant kvinner og tykktarmkreft hos begge kjønn har også økt kontinuerlig, mens stadig færre får magekreft.

Totalt fikk 24 488 personer kreft i Norge i 2006. Befolkningen blir stadig større og gjennomsnittsalderen høyere, noe som bidrar til at vi får flere krefttilfeller. 

Tekst: Børge Sildnes

Forekomsten av prostatakreft har økt jevnt siden 1990. Antall tilfeller av brystkreft og lungekreft blant kvinner og tykktarmkreft hos begge kjønn har også økt kontinuerlig, mens stadig færre får magekreft.

Totalt fikk 12 903 menn og 11 585 kvinner kreft i 2006 (se tabell 2 i rapporten).

Kreft i prostata, bryst (kvinner), tykktarm og lunger er de fire vanligste kreftformene, og de utgjør alene halvparten av krefttilfellene i 2006.

Prostata- og brystkreft vanligst

Prostatakreft er den mest utbredte kreftsykdommen hos menn. I 2006 fikk 3815 menn en slik diagnose i Norge. Økningen siden 1990 kan ses i sammenheng med at det tas stadig flere prostataspesifikt antigen (PSA)-prøver. Denne testen ble kommersielt tilgjengelig i 1989.

Brystkreft er den vanligste kreftformen hos kvinner, med 2673 nye tilfeller i 2006.

Risiko øker med alder

Risikoen for å få kreft øker med alder, og 85 prosent av krefttilfellene hos menn og 75 prosent av tilfellene hos kvinner finner vi hos personer over 55 år.

Andelen kvinner blant lungekreftpasientene øker kraftig, noe som kan knyttes til endrede vaner hos menn og kvinner når det gjelder risikoatferd. For 25 år siden fikk fire ganger så mange menn som kvinner lungekreft. Nå diagnostiseres 1,6 ganger så mange menn som kvinner med sykdommen.