Årsrapport 2018

Kreftregisterets formål er å registrere krefttilfeller, drive forskning og informere om utviklingen over tid. Resultatene fra selve registreringen av kreft, dekkes ikke av årsrapporten, men inngår i en egen publikasjon (Cancer in Norway). Årsrapporten dekker andre sentrale begivenheter i året som gikk.