Årsrapport 2010

Kreftregisterets formål er å registrere krefttilfeller, drive forskning og informere om utviklingen over tid. Resultatene fra selve registreringen av kreft, dekkes ikke av denne årsrapporten, men inngår i en egen publikasjon (Cancer in Norway). Denne årsrapporten dekker andre sentrale begivenheter i året som gikk.
Kreftregisterets formål er å registrere krefttilfeller, drive forskning og informere om utviklingen over tid. Resultatene fra selve registreringen av kreft, dekkes ikke av denne årsrapporten, men inngår i en egen publikasjon (Cancer in Norway). Denne årsrapporten dekker andre sentrale begivenheter i året som gikk.

 

En av de viktigste begivenhetene ved Kreftregisteret i 2010 var utviklingen og implementeringen av det elektroniske meldeskjemaet internt. I flere tiår var Kreftregisterets meldesystem fullstendig papirbasert. Meldingene ble lagret i store bunker i et eget rom, og arbeidet distribuert manuelt mellom koderne.

I 2010 mottok Kreftregisteret fortsatt alle meldinger på papir, totalt var dette over 200 000 meldinger i løpet av året. Den store endringen er at papirmeldingene nå blir skannet så snart de mottas. Deretter blir videre bearbeiding, inkludert koding og innlegging, håndtert elektronisk med scannede kopier av papirrapportene. Samtidig har vi tatt i bruk intern kryptering. Forskningsassistentene koder nå fra elektroniske kopier av meldingene hvor personalia til pasienten er skjult. Rapportene kan demaskeres for eksempel hvis koderen mistenker en feil i innrapporteringen. Enhver slik demaskering blir loggført med koderens navn og dato.

Disse elektroniske omleggingene har vært tidkrevende og kostbare, og som følge av dette ble det i 2010 avgjort at utgivelsen av 2009-tallene ikke kunne skje før vår/sommer 2011. Cancer in Norway ble utgitt 30.06.2011.