Årsrapport 2006

Årsrapport 2006Kreftregisterets årsrapport for 2006 omhandler blant annet de nasjonale kvalitetsregistre som er opprettet og under utvikling.

I sitt forord nevner direktør Frøydis Langmark to spesielle forhold satte sitt preg på året 2006 for Kreftregisteret:

"For det første var Kreftregisteret tungt inne i alle faser av granskingen av forskningsskandalen som slo ned som en nasjonal og internasjonal bombe primo 2006. Det hadde neppe vært mulig med det betydningsfulle Kreftregister-bidraget til granskingen uten den interne klinisk-patologisk kompetanse vedrørende selve forsknings­temaet, intern full personidentifikasjon av berørte pasienter/materialer og Kreftregisterets mulig­het for juridisk baserte, longitudinelle kvalitets­kontroll.

For det andre førte Riksrevisjonens Dokument nr. 1 vedrørende Kreftregisteret blant annet til en medie­prosess vi gjerne skulle vært foruten. Informasjons- og kommunikasjonsprosessene var svært krevende for hele institusjonen. Den interne dokumentasjons­prosessen ledet til entydige konklusjoner i Kreft­registerets favør."