Årsrapport fra prostatacancerregisteret 2013

Årsrapport fra prostatacancerregisteret (Nasjonalt kvalitetsregister for prostatakreft) for 2013 viser at forhøyet nivå av Prostataspesifikt Antigen (PSA) er den viktigste enkeltårsak til utredning for prostatakreft. Rapporten fokuserer hovedsakelig på utredning av pasienter i perioden 2004 til 2010.

Årsrapport fra prostatacancerregisteret (Nasjonalt kvalitetsregister for prostatakreft) for 2013 viser at forhøyet nivå av Prostataspesifikt Antigen (PSA) er den viktigste enkeltårsak til utredning for prostatakreft. Rapporten fokuserer hovedsakelig på utredning av pasienter i perioden 2004 til 2010. Det er imidlertid viktig å kunne vise hva vi kan dokumentere av resultater ved hjelp et slikt register, sier overlege Viktor Berge ved Oslo Universitetssykehus som leder referansegruppen for registeret for prostatakreft.


Årsrapport fra prostatacancerregisteret omfatter alle pasienter som er utredet for prostatakreft i perioden 2004-2010. Rapporten inneholder for første gang data på alder ved diagnosetidspunkt, årsak til utredning, PSA, Klinisk TNM, metastaseutredning, Gleason score, funksjonstilstand og videre tiltak fra hvert enkelt sykehus.

Les mer