Årsrapport fra colorectalcancerregisteret 2013

Årsrapport fra colorectalcancerregisteret (Nasjonalt kvalitetsregister for tykk- og endetarmskreft) for 2013 viser fortsatt reduksjon i lokale tilbakefall og økning i total overlevelse for pasienter operert for endetarmskreft i perioden 1993-2010. Flere pasienter får preoperativ strålebehandling for endetarmskreft, og flere opereres med kikkhullskirurgi. Årsrapporten fra colorectalcancerregisteret for 2013 omfatter alle pasienter som er operert for endetarmskreft i perioden 1993-2010. Registeret ble utvidet med tykktarmskreft i 2007, og årsrapporten offentliggjør resultater for pasienter med tykktarmskreft i perioden 2007-2010.

 

 

Les mer