Årsrapport for colorectalregisteret 2014

Årsrapport for nasjonalt kvalitetsregister for tykk- og endetarmskreft for 2014 ble publisert 6.10.2014.
Årsrapport for nasjonalt kvalitetsregister for tykk- og endetarmskreft for 2014 ble publisert 6.10.2014.

Link til Årsrapport tykk-og endetarmskreft 2014.pdf