Årsrapport for colorectalregisteret 2009

 

Årsrapporten for 2009 omfatter alle pasienter som er kurativt operert med endetarmskreft i perioden 1993-2007, og pasienter som er diagnostisert med tykktarmskreft i 2007.