Årsrapport for colorectalregisteret 1993-2004

 

Årsrapport for 1993 - 2004 for behandling av pasienter med endetarmskreft