Årsrapport for tykk- og endetarmskreft

Siste årsrapport ble publisert i september 2019.

Årsrapport for tykk- og endetarmskreft 2017

Årsrapport for tykk- og endetarmskreft 2017 ble publisert i november 2018

Årsrapport tykk- og endetarmskreft for 2016

Årsrapport fra Nasjonalt kvalitetsregister for tykk- og endetarmskreft for 2016 ble publisert i november 2017.

Årsrapport tykk- og endetarmskreft for 2015

Årsrapport fra Nasjonalt kvalitetsregister for tykk- og endetarmskreft for 2015 ble publisert i november 2016.