Årsrapport for føflekkreft 2014

Første årsrapport fra registeret planlegges utgitt i 2014. Resultatene presenteres på institusjonsnivå.

Årsrapport for nasjonalt kvalitetsregister for føflekkreft for 2014 ble publisert 6.10.2014.

Link til Årsrapport føflekkreft 2014.pdf