Årsrapport for lymfom og KLL 2014

Årsrapport for nasjonalt kvalitetsregister for lymfomkreft for 2014 ble publisert 6.10.2014.
Årsrapport for nasjonalt kvalitetsregister for lymfomkreft for 2014 ble publisert 6.10.2014.

Link til Årsrapport lymfom og KLL 2014.pdf