Årsrapport for brystkreft 2014

Årsrapport for nasjonalt kvalitetsregister for brystkreft for 2014 ble publisert 6.10.2014.
Årsrapport for nasjonalt kvalitetsregister for brystkreft for 2014 ble publisert 6.10.2014.

Link til Årsrapport brystkreft 2014.pdf