Årsrapport fra kvalitetsregistrene

Her finner du årsrapporter fra kvalitetsregistrene for ulike kreftformer.
Sist oppdatert: 23.09.2021

De nyeste rapportene ble publisert i september 2021, og omfatter barnekreft, lungekreft, brystkreft, prostatakreft, tarmkreft, lymfomer og leukemier, gynekologisk kreft, kreft i spiserør og magesekk, pankreaskreft, sarkom  og melanom.