Årsrapport fra kvalitetsregistrene

Her finner du årsrapporter fra kvalitetsregistrene for ulike kreftformer.

De nyeste rapportene ble publisert i november 2018, og omfatter barnekreft, lungekreft, brystkreft, prostatakreft, tarmkreft, lymfomer og leukemier, gynekologisk kreft, føflekkreft og kreft i spiserør og magesekk.