Årsrapport fra kvalitetsregistrene

Her finner du årsrapporter fra kvalitetsregistrene for ulike kreftformer.

De nyeste rapportene ble publisert i september 2019, og omfatter barnekreft, lungekreft, brystkreft, prostatakreft, tarmkreft, lymfomer og leukemier, gynekologisk kreft og melanom.