Årsrapport fra kvalitetsregistrene

Her finner du årsrapporter fra kvalitetsregistrene for ulike kreftformer.
Sist oppdatert: 09.06.2022

De nyeste rapportene ble publisert i juni 2022, og omfatter barnekreft, lungekreft, brystkreft, prostatakreft, tarmkreft, lymfomer og leukemier, gynekologisk kreft, pankreaskreft, sarkom og melanom.