Årsrapport fra kvalitetsregistrene

Her finner du årsrapporter fra kvalitetsregistrene for ulike kreftformer.
Sist oppdatert:

De nyeste rapportene ble publisert i mai 2024, og omfatter barnekreft, lungekreft, brystkreft, prostatakreft, tarmkreft, lymfomer og leukemier, gynekologisk kreft, pankreaskreft, sarkom, melanom og hjerne- og ryggmargssvulster.