Patologirapport

Patologirapporten inneholder i hovedsak en oppsummering av patologidelen fra årsrapportene til kvalitetsregistrene som ble publisert i november 2017.

 I tillegg viser den resultater på hvordan antall patologirapporter har utviklet seg over tid