Kortrapport om kreftutvikling i Vardø

Gjennomgangen gir ikke støtte til påstander om økt kreftrisiko i Vardø som følge av Globus-radaranlegget.
Sist oppdatert: 27.03.2020

Det er reist spørsmål om det kan foreligge økt kreftfare knyttet til stråling fra Globusanlegget, et amerikansk radaranlegg i Vardø som har vært i drift siden 2001–2003.

Grovt sett er det for Vardø ikke mange holdepunkter for avvik i forekomsten av de kreftformer som har vært i søkelyset i andre studier av radarstråling.

Les hele rapporten her

Forsker ved Kreftregisteret, Tom K. Grimsrud har utarbeidet rapporten.

Denne korte rapporten gir ikke direkte svar på det spørsmålet, men beskriver kreftforekomsten i Vardø kommune utfra Kreftregisterets database, hvor det kan hentes ut tall fordelt på norske kommuner. Tallene bygger på rapporterte nye tilfeller av kreft.

Sammen med tall for Vardø vises tilsvarende tall for Norge som
helhet over en periode på mer enn 50 år.

Rapporten retter seg mot totalforekomsten av kreft og utvalgte kreftformer som i andre sammenhenger har vært sett på i forbindelse med elektromagnetisk radiofrekvent stråling, slik som den strålingen som sendes ut fra en radar.